Weesperzijde 111k
1091EN Amsterdam
Nederland
+31(0)20 4633793
mail@factarchitects.nl

Winnaar Arie Keppler Prijs 2018, sociale cohesie
W
innaar Arie Keppler Prijs 2018, stedelijke verdichting
Nominatie Amsterdams Architectuur Prijs 2017 (A.A.P 2017)
Nominatie Reynaers Projectprijs 2016
Winnaar Hedy d'Ancona Prijs 2012
Winnaar IOC/IPC/IAKS Distinction 2011
Winnaar Arie Keppler Prijs 2011
Nominatie Nederlandse Bouwprijs 2011
Nominatie IOC/IAKS AWARD 2011
Winnaar VKG Architectuurprijs 2010
Nominatie VKG Publieksprijs 2010
Nominatie Gouden Piramide 2010
Nominatie Amsterdamse Architectuurprijs 2010
Winnaar BNA Jonge Architectenprijs 2006
Winnaar Future Hospitals 2005, 2e prijs
Winnaar Student Steel Award, 2e prijs 2005 
Nominatie Archiprix 2005