Weesperzijde 111k
1091EN Amsterdam
Nederland
+31(0)20 4633793
mail@factarchitects.nl


> Winnaar van de Arie Keppler Prijs 2018
> Nominatie Amsterdams Architectuur Prijs 2017


Basisschool, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en sporthal
 
Locatie: Amsterdam
Programma: 12 groepen 4-12 (18 fase 3), 6 groepen bso, 5 groepen kdv, 4 kantoren, kantine, speellokaal, bibliotheek, sportzaal
Omvang: 4050m2 BVO
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid
Ontwerpteam: Peer Glandorff, Floris Hund
Ontwerp gebouw, interieur, meubels en buitenruimtes: Fact Architects en Hund Falk Architecten
Uitwerking buitenruimtes: Ruimte en Duurzaamheid Gemeente Amsterdam, Het Wilde Land en Zandraket.
Aannemer: Hodes BV
Adviseurs: Niemann, DWA
Fotografie: Jeroen Musch
  
Kindercampus Zuidas is een gebouw waar kinderen van 0-12 jaar tussen 8.00 uur en 18.00 uur kunnen leren en spelen. Een tijdelijk gebouw dat kan groeien en kan schuiven. 
Het gebouw is alzijdig georiënteerd op een verscheidenheid van natuurlijke buitenruimtes en herkenbaar aan zijn gevel van ruig hout en glanzend aluminium met grote ramen. 
Het gebouw is intern ruimtelijk georganiseerd rondom het centrale speellokaal, de plek voor alle leeftijden. Een tribunetrap maakt de verbinding met de bovengelegen bibliotheek.
 
Een heldere ruimtelijke en constructieve opzet hebben gezorgd dat er, binnen het gegeven budget voor deze tijdelijke school, een duurzaam gebouw is gerealiseerd met een hoge ruimtelijke kwaliteit en zeer goed binnenklimaat.  De school heeft frisse scholen klasse B en klasse A voor luchtkwaliteit.
 
Het gebouw is vervaardigd uit gestandaardiseerde elementen. De gevel is gemaakt van elementen met veel glas en aluminium plaatmateriaal. 
Afhankelijk van de achterliggende ruimtes en de oriëntatie op de zon hebben de verschillende gevelelementen een specifieke invulling gekregen. De gehele begane grond heeft bijvoorbeeld rondom een verdiepingshoge glazen gevel.
Voor de hele gevel langs, ook deels voor het vele glas, zijn rekken met een open structuur van ruige houten delen geplaatst. De rekken fungeren als zonwering, luifels en afwerking. En zorgen zo voor een evenwicht tussen maximaal daglicht en minimale warmtelast binnen. De houten schaaldelen in de rekken variëren per gevelband in afmeting, onderlinge afstand en richting van de schorszijdes. 
 
De afwerking van het interieur is eenduidig. De vloeren hebben overal een identieke afwerking van lichte grijze vloeren. De wanden zijn uitgevoerd in een rustig patroon van houten plaatmaterialen.
 
Het onderwijs dat wordt geboden is volgens de doorgaande leerlijn, met als uitgangspunt dat kinderen van opvolgende leeftijden ongedwongen met elkaar in contact komen. De kleuters worden voorgelezen door middenbouwers en een kind van de onderbouw kan nog een keer op bezoek gaan bij het kinderdagverblijf. 
De school is opgedeeld in clusters naar leeftijdsgroep. De groepsruimtes worden gekoppeld door tussenruimtes die ook gebruikt worden door de naschoolse opvang. 
De gymzaal op de tweede verdieping is apart ontsloten en wordt ook door anderen gebruikt.
 
Het gebouw is in fases gebouwd en deels op locatie verschoven.