Weesperzijde 111k
1091EN Amsterdam
Nederland
+31(0)20 4633793
mail@factarchitects.nl


Opdrachtgever: Staatsbosbeheer

Locatie: Almere 

Oppervlak: gebied 8 ha. Hoofdgebouw 2800m2

Programma: Hoofdgebouw: restaurant, winkels, keuken, kantoren, buitenbar, informatie hal, media centrum, theater, bio centrum, multifunctionele ruimte. Overig: lodges, observatie paviljoens

Status: Competitie

Credits: Inge Bouwer, Peer Glandorff, Berrie van Elderen (V-eld)
 

Een rondgang maakt de kenmerkende biotopen van dit unieke natuurgebied toegankelijk.

Binnen de cirkel worden deze kwaliteiten uitvergroot en licht gecultiveerd.Nature art vloeit over in land art. 

 

Alle bouwwerken in het Oostvaardersland dienen ter observatie, zo ook het nieuwe Natuur Activiteiten Centrum. 

Deze paviljoenen zoomen in op de verschillende kwaliteiten van de natuur: Een dierenriem van autarkische observatie paviljoens.

Het observatie paviljoen NAC, de lodges en camping vestigen zich langs de waterweg; pioniersvegetatie ontwikkelt zich geleidelijk en zo ook de ontwikkeling van eventuele  andere paviljoens, observatiehutten, uitkijktorens.

 

Het bezoekerscentrum heeft een verticale verdeling in verschillende belevingen van de natuur.

In de onderste laag wordt kennis geboden, hier leer je wat je straks kan gaan zien.

De begane grond biedt service, wordt informatie gegeven en kunnen natuurproducten gekocht en gegeten worden. De functies zijn vormgegeven als losse volumes, in paviljoen structuur, worden door de buitenlucht ontsloten, men ervaart de elementen. Dit is flexibel en duurzaam, weinig bezoekers, weinig verwarmen. Er kan bijgebouwd en verplaats worden.

Dubbele glazengevels dienen als expo en informatie. 

Het dak wordt gedragen door boomstammen en biedt overzicht: het laat de bezoeker het gehele gebied op verschillende manieren observeren en beleven.

 

Het NAC is 'unplugged', co2 neutraal en duurzaam: 

Rietlandschap filtert water. Oppervlakte water voor toiletten en drinkwater.

Zonnepanelen leveren energie. Energie uit biomassa als wilgen, riet en menselijk afval door verbranding, vergisting en vergassing.

Een laag energieverbruik door circulatie (betonkernactivering) en opslag van warmte (warmtepomp en activering palen).

Door deels te bouwen onder maaiveld wordt de constante bodemtemperatuur van 16°C gebruikt.